Perfect Beauty / TEXTILE / KIMONO WHITE
 

KIMONO WHITE

Reference: BFTEX42363
DESCRIPTION
nylon / 72x118